language / sprache / język:

Merplast elementy z tworzyw sztucznych Merplast elementy z tworzyw sztucznych

Zarządzanie jakością

 Firma Merplast Sp. z o.o. w oparciu o potrzeby i wymagania Klientów w zakresie jakości z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy wprowadziła w 2001r. wewnętrzny System Zarządzania.

  Polityka Systemu Zarządzania

Firma Merplast Sp. z o.o dąży w swej działalności do zrównoważonego rozwoju polegającego na zintegrowanym i harmonijnym podejściu do postępu technicznego, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.
Kierując się powyższą zasadą Spółka realizuje następujące cele:

  1. Produkowanie wyrobów i dostarczanie usług spełniających wysokie standardy jakościowe, zapewniające zadowolenie Klientów.
  2. Systematyczne badanie potrzeb i wymagań Klientów; ciągłe podnoszenie jakości oraz konkurencyjności naszych usług i wyrobów.
  3. Zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy i umiejętnościach; systematyczne podnoszenie jego kwalifikacji oraz świadomości odnośnie odpowiedzialności za jakość, ochronę środowiska i BHP.
  4. Spełnianie obowiązujących wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy; doskonalenie działań proekologicznych i poprawianie warunków BHP.
  5. Doskonalenie stosowanych technologii i wprowadzanie postępu technicznego.
  6. Doskonalenie Systemu Zarządzania Spółki. 

 Poznań, dn. 11.05.2007r.

Prezes Zarządu
Janusz Kopras